Naujienos

2019

5'11

Tarptautiniame seminare Vilniuje – apie notaro vaidmenį kovojant su pinigų plovimu

Notarams tenka išskirtinė valstybės deleguota funkcija kovoti su pinigų prevencija, konstatuoja tarptautinio seminaro Vilniuje dalyviai.
Gegužės 10 dieną trijų Baltijos šalių, Lenkijos, Moldovos ir Ukrainos notarai bei valstybinių institucijų ir bankų atstovai diskutavo apie pinigų plovimo prevencijos iššūkius ir keitėsi gerąja patirtimi.
Teisingumo viceministras Žydrūnas Plytnikas pabrėžė, kad notariatas yra labai svarbi valstybės dalis valstybės priemonių, užtikrinančių prevenciją pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo srityje.
„Šios grėsmės yra kompleksiškos, sudėtingos, sunkiai atpažįstamos ir identifikuojamos, todėl suprantame, kad notarams ne visada lengva įvykdyti teisės reikalavimus šioje srityje. Todėl tikimės, kad notaras, kaip preventyvus teisėjas, <...> savo kompetencijos ribose gali prisidėti prie šio sudėtingo valstybės tikslo“, – sakė viceministras Ž. Plytnikas.
Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis, kalbėdamas apie Lietuvos notarų funkcijas šioje srityje, pabrėžė, kas Lietuvos įstatymų leidėjai numatė privalomą notarinę forma sandoriams, susijusiems su didesne pinigų plovimo rizika. Notarai, be šių sandorių tvirtinimo, įgyvendina specialias, į kovą su pinigų plovimu nukreiptas funkcijas: deramai nustato klientų tapatybę, teikia informaciją apie sandorius, atliekamus grynaisiais pinigais, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, praneša minėtajai institucijai apie įtartinus sandorius.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas profesorius Aurelijus Gutauskas iš teisėjo pozicijų akcentavo notarų pridėtinę vertę pinigų plovimo prevencijos procese.
„Ne kas kitas, o notarai nustato didelės rizikos sandorių ekonominės naudos gavėjus, tarkime, formuojant ar perleidžiant akcijas, parduodant ar perkant nekilnojamąjį turtą. Tad sandorių autentifikavimas leidžia užtikrinti skaidrų dokumentavimą“, – kalbėjo teisėjas A. Gutauskas. Jo teigimu, notaras ištiria įtartinus atvejus ir atkreipia į juos kompetentingų institucijų dėmesį. Akivaizdžiais pinigų plovimo atvejais notaras atsisako tvirtinti sandorį. Profesorius pabrėžė, kad pagrindinė notaro funkcija – kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas tiek fizinių, tiek ir juridinių asmenų atžvilgiu.
Seminare, kurį surengė Europos Sąjungos notariatų taryba, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos notarų rūmai, dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių: minėtųjų valstybių ir Moldovos bei Ukrainos notarai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Mokestinių ginčų komisijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Duomenų apsaugos inspekcijos, Lietuvos bankų asociacijos, Danske banko ir kitų organizacijų atstovai. Pranešimus apie pinigų plovimo prevencijos reguliavimą skaitė Estijos, Latvijos ir Lenkijos notarų organizacijų atstovai bei Lietuvos FNNT ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos darbuotojai.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. liepos mėn.
 • 2020 m. birželio mėn.
 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.