Paslaugos

Klaipėdos miesto pirmasis notarų biuras atlieka šiuos notarinius veiksmus:

Tvirtina dokumentų pateikimo laiką

Notaras antspaudu ir parašu patvirtina, kokiu metu dokumentai buvo pateikti ir išduoda šį faktą patvirtinantį liudijimą.