Naujienos

2005

9'15

Dovanojant turtą sūnui, mokesčio nereikia

Klaipėda

“Klaipėdos” laikraščio skaitytojams norime priminti, kad, tvarkant turto paveldėjimo dokumentus, būtina kreiptis į palikėjo paskutinės gyvenamosios vietos notarą.

Turto paveldėjimo klausimus komentuoja Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notarė Aldona Kundrotienė.

Dvi seserys lygiomis dalimis, t.y. po 1 hektarą, Kelmės rajone turi 2 hektarus miško. Bet dokumentai sutvarkyti tik vienos sesers vardu.

Viena iš seserų (kuri neturi oficialių nuosavybės dokumentų) norėtų tą savo miško dalį perleisti sūnui. Kaip teisiškai ir notariškai tą dalyką įforminti?

Jeigu dokumentai sutvarkyti vienos sesers vardu, t.y. ji turi nuosavybės dokumentus, kuriuose nurodyta, kad ji yra sklypo savininkė, teisiškai jai vienai priklauso visas miško paskirties žemės sklypas. Žodinis susitarimas, jog sklypas priklauso abiems seserims, negalioja.

Kadangi žemės sklypas priklauso tik vienai seseriai, vadinasi tik ji gali perleisti dalį ar visą sklypą savo nuožiūra. Jeigu ji sutinka pusę sklypo perleisti sūnėnui, yra du būdai:

 1. dalį sklypo parduoti sūnėnui; tokiu atveju sūnėnas sumoka sklypo savininkei sutartą pinigų sumą už jam parduotą dalį miško;
 2. dalį sklypo dovanoja sūnėnui; tokiu atveju reikės mokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį valstybei, išskyrus išimtis, kai turtas neviršija neapmokestinamos sumos (kuri yra beveik 7000 Lt); konkretų mokesčio dydį apskaičiuoja Mokesčių inspekcija, vadovaudamasi žemės sklypo verte.

Jeigu sklypo savininkė nenori iš karto parduoti ar dovanoti dalies sklypo sūnėnui, ji gali pirmiausiai dalį sklypo parduoti ar padovanoti savo seseriai. Parduodant būtina mokėti pinigus už dalį sklypo, o dovanojant turi būti mokamas pajamų mokestis valstybei. Po to sesuo, įgijusi nuosavybės teisę į dalį sklypo, galėtų jį dovanoti sūnui. Dovanojant sūnui, mokestis valstybei nemokamas. Tačiau, kaip matyti, šiuo atveju turi būti atliekama daugiau nuosavybės teisės perleidimo sandorių.

Jeigu sklypo savininkė yra ištekėjusi ir sklypas įgytas santuokos metu, reikalingas sutuoktinio dalyvavimas (sutuoktinio nereikia, jei žemės sklypas gautas dovanų, paveldėtas ir tam tikrais atvejais, jei nuosavybė buvo atkurta).

Motina turi 1.6 hektaro žemės. Visi dokumentai tvarkingai sutvarkyti ir notariškai patvirtinti. Ji nori padovanoti tą žemę vienturčiui savo sūnui, bet ar verta tai daryti, jeigu po jos mirties žemė ir taip atiteks sūnui? Juk už dovanojimą teks mokėti valstybės mokestį…

Dovanojant turtą sūnui, valstybei mokesčio mokėti nereikia. Tokiu atveju yra mokamas tik mokestis notarui už sutarties patvirtinimą ir kitoms institucijoms – už dovanojimo sutarčiai sudaryti reikalingų pažymų išdavimą.

Dovanojant turtą sūnui, be kitų dokumentų, notarui būtina pateikti sūnaus gimimo liudijimą.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.