Naujienos

2004

5'13

Juridinių asmenų registro naujovės

Verslo žinios

Daugybės ankstesnių registrų, kuriuose sukaupti duomenys apie juridinius asmenis, sujungimas į vieną juridinių asmenų registrą padės suvienodinti juridinių asmenų registravimo praktiką ir panaikinti iki tol vyravusią netvarką.

Juridinių asmenų registras (JAR) – tai pagrindinis valstybės registras, kuriame renkama, kaupiama, apdorojama, sisteminama ir teikiama informacija, duomenys ir dokumentai apie juridinius asmenis, jų filialus ir atstovybes, užsienio juridinių asmenų bei kitų organizacijų filialus ir atstovybes.

Pagrindinis JAR įsteigimo tikslas – suvienodinti juridinių asmenų registravimo praktiką Lietuvos Respublikoje, supaprastinti registravimą ir užtikrinti duomenų, dokumentų viešumą bei tinkamą trečiųjų asmenų interesų apsaugą.

Pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 50 str. 6 d. “b” punktą, juridinių asmenų registras turėjo būti įsteigtas iki 2002 m. sausio 1 d., tačiau Vyriausybė juridinių asmenų nuostatus patvirtino tik 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407, ir nuo šių metų pradžios JAR pradėjo savo veiklą.

Registro naujovės

Iki JAR veiklos pradžios kai kurioms juridinių asmenų teisinėms formoms valstybės ir savivaldybės institucijose buvo įsteigta kelios dešimtys atskirų registrų, kuriuose yra sukaupti dokumentai ir duomenys apie juridinius asmenis. Nuo 2004 m. sausio 1 d. šie registrai (tarp jų ir Firmų vardų registras) nustojo veikti, ir visi duomenys bei dokumentai apie juridinius asmenis perduoti JAR.

Be to, nuo šiol steigiami visi juridiniai asmenys registruojami VĮ “Registrų centras” struktūriniame padalinyje – JAR. Tai padės suvienodinti juridinių asmenų registravimo praktiką ir panaikinti iki tol vyravusią netvarką, nes, pavyzdžiui, kai kurių juridinių asmenų teisinės formos pagal galiojusius teisės aktus neprivalėjo pateikti duomenų apie valdymo organų narius ar asmenis, galinčius sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, įmonių finansines atskaitomybes ar auditoriaus išvadas.

Kitas svarbus JAR privalumas – viešumas. Tai turėtų verslo aplinką padaryti skaidresnę, užtikrinti sandorių teisėtumą, be abejo, jeigu sandorius sudarantys fiziniai ir juridiniai asmenys domėsis JAR pateikta informacija, o paskatinti juos tai daryti turėtų kai kuriuose aktuose įtvirtinta nuostata, jog JAR esanti informacija turi prima facie galią.

Be to, bendrame registre sukaupti duomenys, dokumentai padės ir notarams bei valstybės pareigūnams operatyviau, efektyviau gauti informaciją apie konkrečius juridinius asmenis.

Tikrins notarai

IPažymėtina, kad JAR įsteigimas siejamas ir su Europos sąjungos teisės aktų įgyvendinimu. ES ir kitose užsienio valstybės juridinių asmenų pateikiamus duomenis ir dokumentus tikrina notarai, teismo pareigūnai, registrų darbuotojai. Lietuvos Respublikoje įgyvendinant PHARE programą, pasirinktas modifikuotas austriškas modelis. Po ilgai trukusių svarstymų buvo nuspręsta daugumos juridinių asmenų teisinių formų duomenų ir dokumentų teisinį tyrimą patikėti notarams.

Notarai – profesionalūs teisininkai, atitinkantys griežtus teisininkui keliamus reikalavimus ir saugantys civilinius teisinius santykius nuo neteisėtų sandorių ir dokumentų.

Todėl notarų patvirtinti juridinių asmenų steigimo dokumentai arba jų naujos redakcijos JAR darbuotojų nebetikrinami.

Teisingumo ministerija dalyvauja ir tikrinant juridinių asmenų dokumentus. Ministerija teisiškai tikrina politinių partijų ir politinių organizacijų, jų filialų ir atstovybių, religinių bendruomenių ir bendrijų, jų filialų ir atstovybių dokumentus, atlieka šių juridinių asmenų duomenų ir dokumentų teisinį tyrimą.

Steigiant profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal CK 2.46 str. 3 d., teisinis tyrimas neatliekamas, o dokumentai pateikiami tiesiogiai JAR.

Steigiant kitas juridinių asmenų teisines formas, duomenų ir dokumentų teisinį tyrimą atlieka notarai.

JAR viešumas pasireiškia galimybe kiekvienam suinteresuotam asmeniui gauti registre sukauptą informaciją apie konkretų juridinį asmenį: jo pavadinimą, kodą, buveinę teisinę formą ir teisinį statusą, valdymo organų narius, juridinio asmens veiklos apribojimus ir pan.

Ši informacija skelbiama interneto tinklapyje www.kada.lt/jar .

Apmokėjimo dydžiai

Už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, notarui mokama priklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos 170 – 500 Lt.

Už juridinio asmens įstatų ar juose atitinkančio steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą notarui mokama pusė minėto atlyginimo.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.