Naujienos

2004

5'4

Notarai pakeitė valdininkus

Klaipėda

Lietuva jau tapo Europos Sąjungos nare. Iki šio mums visiems svarbaus įvykio ir reikšmingos datos reikėjo atlikti didžiulį darbą įvairiose gyvenimo srityse.

Nuo š.m. sausio 1 d. savo darbą pradėjo juridinių asmenų registras, t.y. pagrindinis valstybės registras, kuriame renkama, kaupiama ir teikiama informacija apie juridinius asmenis. Šioje srityje taip pat buvo realizuotos Europos Sąjungos direktyvos, kurių pagrindu sukurta ši sistema.

Plačiau šias naujoves paprašėme pakomentuoti Notarų rūmų prezidiumo narį, Klaipėdos m. 1-ojo notarų biuro notarą Marių STRAČKAITĮ.

– Ar būtinai reikėjo skurti dar vieną registrą juridiniams asmenims registruoti? Jeigu atmintis neapgauna, panaši institucija jau buvo sukurta anksčiau savivaldybėse. Ar taip?

– Taip. Ir ne tik savivaldybėse. Anksčiau juridiniai asmenys buvo registruojami įvairiuose registruose: ministerijose ir savivaldybėse. Tvyrojo chaosas, nes nebuvo galima gauti informacijos apie juridinį asmenį, nes nežinia, kur jis galėjo būti registruotas. Taigi, naujo vieningo registro tikslas buvo suvienodinti registravimo tvarką, tą registravimą supaprastinti ir duomenis padaryti viešus ir visiems prieinamus.

– Tai kur dabar yra įsikūręs minėtas naujas registras, koks jo adresas ir kaip galima gauti žinių apie norimą bendrovę, įmonę, įstaigą, kontorą, visuomeninę organizaciją ir kt.?

– Yra įsteigta speciali valstybės įmonė – Registrų centras, kuri atlieka registravimo funkciją. Ta įmonė registruoja ne tik juridinius asmenis, bet ir nekilnojamąjį turtą. Ši įmonė turi savo filialus įvairiose Lietuvos vietose, taip pat ir Klaipėdoje (adr. Minijos g. 123). Informacija apie bet kokį juridinį asmenį skelbiama ir interneto tinklapyje www.kada.lt/jar.

– Išeina taip, kad bet kuris žmogus apie juridinį asmenį gali be didelio vargo sužinoti beveik viską – ar taip?

– Taip. Galima sužinoti juridinio asmens pavadinimą, buveinę, kodą, teisinę formą, informaciją apie valdymo organų narius, veiklos apribojimus, taip pat apie asmenis, kurie juridinio asmens vardu gali sudaryti sandorius, pateikiami jų parašų pavyzdžiai ir įmonių finansinės atskaitomybės.

– O kuo dėti šioje naujovėje notarai? Kokią jie atlieka funkciją?

– Beveik visų juridinių asmenų duomenų ir dokumentų patikrinimą atlieka notarai. Kitaip tarus, jie atlieka teisinį tyrimą. Anksčiau tai darydavo ministerijų ar savivaldybių valdininkai.

– Vadinasi, paprastai šnekant, notarai pakeitė valdininkus. Ar teisingai supratau?

– Taip, teisingai. Visų pirma visi notarai yra teisininkai, ko negalima pasakyti apie valdininkus. Antra vertus, notarams taikoma privaloma civilinė atsakomybė, taip pat labai svarbu, kad notarų yra kiekviename Lietuvos kampelyje – ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Klientui į naudą ir tai, kad jis gali pasirinkti bet kurį Lietuvos notarą, o nenuleistą ir viršaus valdininką.

– Ačiū už pokalbį.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.