Naujienos

2007

1'11

Notaras pataria: išlaikymas iki gyvos galvos

DELFI

Vyresnio amžiaus žmonės vis dažniau renkasi galimybę perduoti savo nekilnojamąjį turtą už įsipareigojimą jiems nuolat mokėti nustatytą pinigų sumą (rentą) arba kitaip išlaikyti iki mirties. Tokie įsipareigojimai nustatomi rentos sutartimi. Apie rentos sutarčių sudarymą konsultuoja Notarų rūmų viceprezidentas Marius Stračkaitis.

Kuo naudinga rentos sutartis?

Rentos sutartis naudinga dėl praktinių sumetimų. Jei perleidžiate savo būstą, reikia pasirūpinti nauja gyvenamąja vieta arba būti garantuotam, kad naujieji savininkai leis gyventi perleistame bute ar name ir toliau. Tuo tarpu sudarant rentos sutartį turto gavėjas (rentos mokėtojas) įsipareigoja už jam perleistą turtą išlaikyti perleidėją (rentos gavėją) pinigais arba rūpintis juo iki gyvos galvos.

Kokios būna rentos sutartys?

Rentos sutartis gali būti terminuota, neterminuota arba iki rentos gavėjo gyvenimo galo. Iki mirties mokama renta gali būti nustatyta kaip išlaikymas iki gyvos galvos. Sutartyje galima nustatyti, kad mirus rentos gavėjui, renta toliau mokama jo įpėdiniams, tačiau rentos mokėjimas negali trukti ilgiau kaip 100 metų.

Kaip mokama renta?

Nuolatinė neterminuota renta kas mėnesį mokama pinigais, įmokos dydis nustatomas sutartyje. Jei susitariama, rentą galima mokėti daiktais, paslaugomis, darbais, kurių kaina atitinka rentos dydį pinigais.

Rentos mokėtojas, mažiausiai prieš tris mėnesius įspėjęs jos gavėją, gali atsisakyti mokėti rentą ją išpirkdamas. Tiesa, vyresnio amžiaus žmonėms rekomenduojama rentos sutartyje įrašyti sąlygą, jog jos negalima išpirkti, kol pagrindinis rentos gavėjas yra gyvas arba per kitą terminą, neilgesnį kaip 30 metų.

Ką daryti, jei rentos mokėtojas nevykdo įsipareigojimų?

Tokiu atveju sutartis gali būti nutraukta, o perleistas būstas grąžinimas. Rentos gavėjas taip pat gali reikalauti išpirkti rentą sutartyje numatyta kaina. Tada perleistas turtas lieka rentos mokėtojui.

Kuo ypatingas rentos mokėjimas iki gyvos galvos?

Rentos iki gyvos galvos sutartyje nustatoma, kad pinigų suma už perduotą nekilnojamąjį turtą mokama periodiškai visą rentos gavėjo gyvenimą. Renta iki gyvos galvos gali būti mokama vienam ar keliems asmenims, pavyzdžiui, sutuoktiniams. Kai renta mokama keliems asmenims ir vienas iš jų miršta, jo teisės gauti rentą dalis paprastai pereina kitiems gyviems rentos gavėjams. Po paskutinio rentos gavėjo mirties prievolė mokėti rentą nutrūksta.

Vietoj periodiškai mokamos pinigų sumos galima pasirinkti ir nuolatinį išlaikymą. Rentos gavėjui turi būti suteikiama gyvenamoji patalpa, drabužiai, maitinimas, o susirgus ar nusilpus – priežiūra. Sutartyje gali būti numatyta galimybė apmokėti rentos gavėjo laidojimo išlaidas. Todėl prieš sudarant rentos sutartį reikia įvertinti, ko jums labiau reikia – periodiškai mokamų pinigų ar išlaikymo iki gyvos galvos.

Kas atsitinka jei rentos mokėtojas miršta anksčiau nei gavėjas?

Tuomet rentos mokėtojo įsipareigojimus turės vykdyti jo įpėdinis. Jei už rentą perduotas būstas parduodamas, įsipareigojimą turi perimti naujas savininkas.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.