Naujienos

2005

9'8

Pirmosios eilės paveldėtojai – vaikai

Klaipėda

“Klaipėdos” laikraščio skaitytojai nuolat domisi paveldimo turto klausimais. Vėl gavome keletą laiškelių, kuriuos komentuoja Klaipėdos 1-ojo notarų biuro notaras, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narys Marius Stračkaitis.

Mano žmona tvarkė dokumentus susigrąžinti ir persikelti žemę. Numirė. Įgaliojimo jokio neparašė, o fiziškai žemė dar neatgauta. Ką daryti?

Mirus žmonai, atsiranda paveldėjimo santykiai, kuriuos reglamentuoja Civilinio kodekso 5-osios knygos nuostatos. Įgaliojimas tvarkyti žemės grąžinimo reikalus jokios įtakos neturėtų, nes pagal įstatymą vienu iš pasibaigusio įgaliojimo pagrindų yra įvardijama davusio įgaliojimą fizinio asmens mirtis. Šiuo atveju žemės grąžinimo dokumentai turi būti baigti tvarkyti žmonos vardu ir vėliau, remiantis paveldėjimo teisės ir/ar nuosavybės teisės liudijimų pagrindu, įpėdiniai turės teisę paveldėtą turtą įregistruoti savo vardu.

Numirė motina, palikusi namą. Testamentas neparašytas, o šeimoje – 4 vaikai. Dar gyvi būdami, tėvai aprūpino butais 3 vaikus, o ketvirtajam buvo prižadėtas tas namas, nes jaunylis ir karšino mamą.

Ar neteks dalinti tą namą į 4 dalis, t. y. po dalį kiekvienam vaikui?

Šiuo metu galiojantis Civilinis kodeksas numato du paveldėjimo pagrindus, t. y. įstatymą ir testamentą. Tuo atveju, kai palikėjas nėra sudaręs testamento, atsiradusiam palikimui taikomos paveldėjimo pagal įstatymą nuostatos. Pirmąja eile paveldi palikėjo vaikai. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu yra gyvas palikėjos sutuoktinis, jis šiuo atveju visą atsiradusį palikimą lygiomis dalimis paveldės kartu su 4 vaikais, kiekvienas iš jų paveldėtų po 1/5 dalį palikimo. Tuo atveju, jeigu sutuoktinis yra miręs, tai vaikai lygiomis dalimis paveldėtų po 1/4 dalį atsiradusio palikimo. Svarbu pabrėžti, kad jeigu turtas įgytas santuokos metu (pirktas, statytas), sutuoktiniui priklauso 1/2 turto dalis, o dalijama yra tik mirusiojo dalis. Siekiant, kad palikimą paveldėtų tik vienas įpėdinis, kiti turintys tokią teisę įpėdiniai turėtų atsisakyti priimti atsiradusį palikimą. Tačiau svarbu pabrėžti, kad atsisakymas priimti palikimą apimtų ne tik namą, bet visą palikimą.

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.