Naujienos

1997

7'3

„Sekimas” jau įteisintas įstatymo II

Klaipėda

„Sekimas” jau įteisintas įstatymo II
Mūsų nagrinėjamame Operatyvinės veiklos įstatyme išsiskiria 6-asis straipsnis „Fizinių asmenų pagalba operatyvinėje veikloje“. Jis skamba taip: „Operatyvinė veikla remiasi savanoriška, vieša ir slapta fizinių asmenų pagalba. Aktyvi, efektyvi pagalba gali būti apmokama.
Bendradarbiaujantiems pagal sutartį užtikrinamos Vyriausybės socialinės garantijos“.

Taigi, bedarbiams, kurių kasdien vis daugėja, šitas įstatymas duoda galimybę užsidirbti.

Sovietų laikais saugumiečiai taip pat galėjo pinigais skatinti savo agentus, bet paprastai jie pasirinkdavo daug efektyvesnį ginklą – asmenį kompromituojančius faktus. Pagauna kur nors prasikišusį žmogelį ir sako: „Arba dirbsi mums, arba sėsi į kalėjimą“. Ir dirba uoliai tas žmogelis – kur dings nedirbęs…

Tad ir dabar nereikėtų perdaug stebėtis, jeigu koks garsus sukčius nesėdi už grotų, o ramiai vaikšinėja po miestą…

Slaptam asmens sekimui (susirašinėjimo, telegrafo, kitų pranešimų kontrolei, slaptam telefoninių pokalbių klausymuisi ir t.t.) įteisinti Operatyvinės veiklos įstatymas pajungia ir trečiąją valdžią – teismus. Teikimą sekti asmenį rašo generalinis prokuroras ar jo pavaduotojas. Šį teikimą sankcionuoja apygardų teismų pirmininkai ir šių teismų baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai. Sankcija gali būti duodama ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui. Tačiau šis laikotarpis gali būti pratęstas, o pratęsimų skaičius neribojamas. Taigi gali būti sekamas visą amžių.

Lietuvos Respublikos Konstitucija iškalbingai skelbia, kad žmogaus būstas yra neliečiamas: neileidžiama į būstą įeiti kitaip, kaip tik teismo sprendimu ar įstatymo nustatyta tvarka. Mūsų aptariamas Operatyvinės veiklos įstatymas kaip tik ir suteikia teisę slapta apžiūrėti gyvenamąsias patalpas, įeiti į įmonių, įstaigų, organizacijų patalpas ir jas apžiūrėti.

Mes apžvelgėme ir aptarėme šį klausimą ne tik iš teisinės, bet ir iš gyvenimiškosios pusės. Manome, kad šiuo įstatymu kai kurios žmogaus teisės yra tikrai suvaržomos. Jeigu šitas įstatymas varžytų tik nusikaltėlių teises – tuomet dar galima susitaikyti su šituo dalyku ir užmerkti akis. Bet kas gali garantuoti, kad sekimas bus panaudotas tik prieš nusikaltėlius? Matyt, tik atsidūrę sekamojo kailyje, prisiminsime pamintas viuotinai pripažintas žmogaus teises.

Aišku tik tiek, kad šis įstatymas į sekamųjų gretą neįtraukia nei Prezidento, nei Seimo, nei Vyriausybės narių. Vien jau šios pareigos liudija, kad tarp jų nėra ir negali būti nusikaltėlio. O jeigu taip, tai ir šis įstatymas, kaip ir kiti, yra priimtas tik mums – paprastiems mirtingiesiems.

Aldas Vabuolas

Archyvo simbolis Archyvas

 • 2020 m. gegužės mėn.
 • 2020 m. balandžio mėn.
 • 2020 m. kovo mėn.
 • 2020 m. sausio mėn.
 • 2019 m. gruodžio mėn.
 • 2019 m. lapkričio mėn.
 • 2019 m. spalio mėn.
 • 2019 m. rugpjūčio mėn.
 • 2019 m. liepos mėn.
 • 2019 m. birželio mėn.
 • 2019 m. gegužės mėn.
 • 2019 m. balandžio mėn.
 • 2019 m. kovo mėn.
 • 2019 m. vasario mėn.
 • 2019 m. sausio mėn.
 • 2018 m. gruodžio mėn.
 • 2018 m. lapkričio mėn.
 • 2018 m. spalio mėn.
 • 2018 m. rugsėjo mėn.
 • 2018 m. liepos mėn.
 • 2018 m. birželio mėn.
 • 2018 m. gegužės mėn.
 • 2018 m. balandžio mėn.
 • 2018 m. kovo mėn.
 • 2018 m. vasario mėn.
 • 2018 m. sausio mėn.
 • 2017 m. gruodžio mėn.
 • 2017 m. lapkričio mėn.
 • 2017 m. spalio mėn.
 • 2017 m. rugsėjo mėn.
 • 2017 m. rugpjūčio mėn.
 • 2017 m. birželio mėn.
 • 2017 m. gegužės mėn.
 • 2017 m. balandžio mėn.
 • 2017 m. kovo mėn.
 • 2017 m. vasario mėn.
 • 2017 m. sausio mėn.
 • 2016 m. gruodžio mėn.
 • 2016 m. lapkričio mėn.
 • 2016 m. spalio mėn.
 • 2016 m. rugsėjo mėn.
 • 2016 m. birželio mėn.
 • 2016 m. gegužės mėn.
 • 2016 m. balandžio mėn.
 • 2016 m. kovo mėn.
 • 2016 m. sausio mėn.
 • 2015 m. gruodžio mėn.
 • 2015 m. lapkričio mėn.
 • 2015 m. spalio mėn.
 • 2015 m. rugsėjo mėn.
 • 2015 m. rugpjūčio mėn.
 • 2015 m. birželio mėn.
 • 2015 m. gegužės mėn.
 • 2015 m. balandžio mėn.
 • 2015 m. vasario mėn.
 • 2015 m. sausio mėn.
 • 2014 m. gruodžio mėn.
 • 2014 m. lapkričio mėn.
 • 2014 m. spalio mėn.
 • 2014 m. rugsėjo mėn.
 • 2014 m. liepos mėn.
 • 2014 m. birželio mėn.
 • 2014 m. gegužės mėn.
 • 2014 m. balandžio mėn.
 • 2014 m. kovo mėn.
 • 2013 m. gruodžio mėn.
 • 2013 m. lapkričio mėn.
 • 2013 m. spalio mėn.
 • 2013 m. rugsėjo mėn.
 • 2013 m. liepos mėn.
 • 2013 m. birželio mėn.
 • 2013 m. gegužės mėn.
 • 2013 m. balandžio mėn.
 • 2013 m. kovo mėn.
 • 2013 m. sausio mėn.
 • 2012 m. lapkričio mėn.
 • 2012 m. spalio mėn.
 • 2012 m. birželio mėn.
 • 2012 m. gegužės mėn.
 • 2012 m. kovo mėn.
 • 2011 m. gruodžio mėn.
 • 2011 m. lapkričio mėn.
 • 2011 m. spalio mėn.
 • 2011 m. birželio mėn.
 • 2011 m. gegužės mėn.
 • 2011 m. balandžio mėn.
 • 2011 m. kovo mėn.
 • 2011 m. vasario mėn.
 • 2010 m. lapkričio mėn.
 • 2010 m. spalio mėn.
 • 2010 m. rugsėjo mėn.
 • 2010 m. gegužės mėn.
 • 2010 m. balandžio mėn.
 • 2010 m. kovo mėn.
 • 2009 m. gruodžio mėn.
 • 2009 m. lapkričio mėn.
 • 2009 m. liepos mėn.
 • 2009 m. birželio mėn.
 • 2009 m. balandžio mėn.
 • 2009 m. kovo mėn.
 • 2009 m. vasario mėn.
 • 2009 m. sausio mėn.
 • 2008 m. gruodžio mėn.
 • 2008 m. lapkričio mėn.
 • 2008 m. spalio mėn.
 • 2008 m. rugsėjo mėn.
 • 2008 m. birželio mėn.
 • 2008 m. gegužės mėn.
 • 2008 m. balandžio mėn.
 • 2008 m. kovo mėn.
 • 2007 m. gruodžio mėn.
 • 2007 m. lapkričio mėn.
 • 2007 m. spalio mėn.
 • 2007 m. rugsėjo mėn.
 • 2007 m. rugpjūčio mėn.
 • 2007 m. liepos mėn.
 • 2007 m. birželio mėn.
 • 2007 m. gegužės mėn.
 • 2007 m. balandžio mėn.
 • 2007 m. kovo mėn.
 • 2007 m. vasario mėn.
 • 2007 m. sausio mėn.
 • 2006 m. gruodžio mėn.
 • 2006 m. lapkričio mėn.
 • 2006 m. spalio mėn.
 • 2006 m. rugsėjo mėn.
 • 2006 m. rugpjūčio mėn.
 • 2006 m. birželio mėn.
 • 2006 m. gegužės mėn.
 • 2006 m. balandžio mėn.
 • 2006 m. kovo mėn.
 • 2006 m. vasario mėn.
 • 2005 m. gruodžio mėn.
 • 2005 m. lapkričio mėn.
 • 2005 m. spalio mėn.
 • 2005 m. rugpjūčio mėn.
 • 2005 m. liepos mėn.
 • 2005 m. birželio mėn.
 • 2005 m. gegužės mėn.
 • 2005 m. balandžio mėn.
 • 2005 m. kovo mėn.